Gedrag

Als je vrij wilt zijn van stress en gelukkig wilt leven, zou je gedrag gericht moeten zijn op het mooier maken van de wereld om je heen. Door positief gedrag reageren anderen namelijk minder heftig op je en is er veel minder nodig om je geest stabiel en rustig te krijgen. Als je je onnadenkend gedraagt blijf je in moeilijke situaties terechtkomen die je geest snel verstoren. Het is dan vrijwel onmogelijk om een open en geconcentreerde geest te krijgen. In dit opzicht is zuiver gedrag de basis voor je eigen spirituele ontwikkeling. Naast deze persoonlijke voordelen maakt zuiver gedrag de samenleving mooier en kunnen mensen leven vrij van angst, vijandigheid en onderdrukking.

"Wat, o eerbiedwaardige Boeddha, is de beloning en de zegen van zuiver gedrag?"
"Vrijheid van spijt, Ananda."
"En de beloning van de vrijheid van spijt?"
"Vreugde, Ananda"
"En van vreugde?"
"Vervoering, Ananda"
"En van de vervoering?"
"Rust, Ananda."
"En van rust?"
"Geluk, Ananda."
"En van geluk?"
"Concentratie, Ananda."
"En van concentratie?"
"Visie en inzicht in de werkelijkheid."
"En van de visie en inzicht in de werkelijkheid?"
"Afstand nemen en onthechting, Ananda."
"En van afstand nemen en onthechting?"
"De visie en inzicht met betrekking tot verlichting, Ananda."
Gedrag.

Quote: Nyanatiloka, Path to Deliverance
Foto: Margot Gabel

Wat is zuiver gedrag

Dit 6-jarige meisje legt in minder dan 3 minuten zeer duidelijk uit waar zuiver gedrag om draait.

Tijdens ons dagelijks leven handelen wij voortdurend en onze acties kunnen zowel schadelijk als gunstige gevolgen hebben voor onszelf en anderen. Als je je op een zuivere manier gedraagt handel je door het leven mooier te maken, in plaats van stress te veroorzaken.

Het gaat er niet zo zeer om dat je voorkomt dat je stress veroorzaakt, maar dat je je er op richt om het welzijn en het geluk van alles en iedereen om je heen te vergroten.

Zuiver gedrag heeft dus te maken met de integriteit, veiligheid en gezondheid van je eigen lichaam en dat van anderen en met de communicatie met anderen. Het komt uit een intentie van liefdevolle compassie, bescheidenheid, verdraagzaamheid, respecteren van de autonomie en grenzen van anderen, blij zijn met het geluk en succes van anderen, enzovoort.

Hoe gedraag ik me dan?

Het leven is complex en kent veel moeilijkheden. Iedere situatie vraagt om een andere manier van handelen. In plaats van te spreken in termen van goed en fout, kun je het meer zien in termen van vaardig en onervaren.

Er zijn geen vastomlijnde regels enkel dat je gedrag gericht is op vrede en gemak en zo veel mogelijk vrij is van ongewenste effecten. Zuiver gedrag wordt binnen het boeddhisme opgedeeld in drie groepen:

Hieronder vindt je oefeningen die je kunnen helpen bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden die meer geluk en harmonie brengen in je leven.