Inzicht

Inzicht gaat over dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Je ziet dat alles wat je tegenkomt in je dagelijks leven bestaat uit een mix van gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties. Je ervaart dat als je gebeurtenissen ontwart naar deze losse onderdelen, je beleving van de realiteit verandert. Je realiseert je dat niets een betekenis heeft die los staat van je interne beleving en dat je beleving constant verandert. Hierdoor ontstaat ruimte in je geest en kun je leven vanuit compassie. Dit inzicht is niet iets dat je klakkeloos moet overnemen en geloven, maar dat je leert begrijpen door middel van het te ervaren.

"Zuiver inzicht is niet een ideologie, een systeem, of zelfs een pad. Het is het inzicht dat we hebben in de realiteit van het leven, een levend inzicht dat ons vult met begrip, vrede en liefde."
Inzicht in ons ware zelf, zoals de lotus smetteloos bovenkomt vanuit de modder.

Quote: Thich Nhat Hahn, Het hart van Boeddha's leer
Foto: maf04

Inzicht in ons wereldbeeld

Het is alsof we twee zelven of naturen of twee 'willen' met twee tegengestelde standpunten hebben. Een meer egocentrische natuur waarin je de dingen voornamelijk ziet vanuit fysiek welzijn en een hogere natuur die alles ziet vanuit het perspectief van spiritueel welzijn.

Egocentrische natuur

Vanuit het egocentrische wereldbeeld zie je jezelf als het centrum van het universum. De wereld om je heen is gescheiden van jou en je handelt vanuit angst en hoop dat dingen zo lopen zoals jij dit wilt. Dit wereldbeeld komt voort uit een overtuiging van schaarste en leidt tot een egoïstisch en materialistische manier van handelen: handelen vanuit hebzucht, afkeer, onwetendheid en zelfbedrog. De egocentrische natuur gebruikt het lichaam en geest, maar is nooit volledig in staat om ze volledig te controleren. Vaak zijn onze gedachten, gevoelens en handelen dan niet in overeenstemming met elkaar, wat leidt tot een constante interne strijd en stress.

Hogere natuur

Als de hogere natuur het overneemt zie je jezelf als een cel in het lichaam van de mensheid zul je innerlijke rust vinden. Je ziet de werkelijkheid zoals ze is. Als je de ingevingen van je hogere zelf volgt, vind je harmonie in jezelf en anderen. Je handelt vanuit vertrouwen dat je krijgt wat je nodig hebt en wat je dragen kunt. Je gedachten, gevoelens en handelen vergroten je eigen welzijn en dat van anderen.

Inzicht in je Intentie

"Alles wat we zijn is het resultaat van wat we hebben gedacht: het is gebaseerd op onze gedachten, het is samengesteld uit onze gedachten Als iemand spreekt of handelt met een slechte intentie, dan zal pijn hem volgen, zoals het wiel de voet van de os volgt die de wagen trekt. "~ Max Müller

Een juiste intentie volgt van nature uit het wereldbeeld van je hogere natuur. Je ziet dat anderen net zo zijn als jij en ook gevangen zijn in het lijden. Je krijgt een diepe identificatie met anderen, een gevoel van eenheid met hen, wat leidt tot liefdevolle vriendelijkheid en mededogen.

Het is eenvoudiger gedachten en gevoelens van verlangen, afkeer of onverschilligheid te stoppen die leiden tot stress voor jezelf en anderen. Je stopt de oorzaak van eindeloze competitie, conflict, onrecht en onderdrukking.

Als je deze intentie versterkt en er naar  handelt verloopt je leven soepeler. Je eigen welzijn en dat van anderen neemt toe als je handelt uit mededogen en vrijgevigheid. Hoe dichter je bij je hogere natuur leeft, hoe meer verschil je handelen in de wereld maakt.