Gevoelens uiten

Mensen reageren op gedrag van anderen met een gevoel. Je neemt iets waar en voelt je bijvoorbeeld blij, verdrietig of boos. Het uiten van je gevoel kan helpen een conflict op te lossen. Spreek hierbij over je eigen gevoelens en niet over een interpretatie van het gedrag van de ander. Het gedrag van een ander is namelijk niet de oorzaak van je gevoel. Zoek je praktische tips om op een open en eerlijke je gevoelens te leren uiten lees dan Stop Met Aardig Zijn.

"Vaak kan je de woorden 'ik voel' beter vervangen door 'ik denk'."
Gevoelens uiten

Quote: Marshall Rosenberg
Foto: Angela Marie Henriette

Oefening Gevoelens Uiten

Zie jij in welke zinnen gevoelens worden geuit? Uit jij ook echt je gevoelens in je relatie?

 1. Ik heb het gevoel dat je niet van me houdt.
 2. Ik ben verdrietig omdat je weggaat.
 3. Ik word bang als je zoiets zegt.
 4. Als je me niet groet, voel ik me aan de kant gezet.
 5. Ik ben blij dat je kan komen.
 6. Je bent walgelijk.
 7. Ik zou je zo een mep kunnen verkopen.
 8. Ik voel me verkeerd begrepen.
 9. Ik voel me goed na wat je voor mij gedaan hebt.
 10. Ik ben waardeloos.

Onder het video fragment (9:29) van Tara Brach over gevoelens uiten staan de antwoorden in welke zinnen gevoelens worden geuit.

 1. Geen gevoel: Dat je niet van me houdt is geen gevoel. Hiermee druk je uit wat je denkt dat de ander voelt, niet hoe je je voelt. Wel gevoelens uiten zou zijn: ik ben verdrietig, ik voel mij angstig.
 2. Hier worden wel gevoelens geuit.
 3. Hier worden wel gevoelens geuit..
 4. Geen gevoel: Aan de kant gezet is geen gevoel. De spreker drukt hiermee uit wat de ander hem aandoet. Wel gevoelens uiten zou zijn: Als je me niet groet bij het weggaan voel ik me eenzaam.
 5. Hier worden wel gevoelens geuit..
 6. Geen gevoel: Hier drukt de spreker uit hoe hij over de ander denkt. Wel gevoelens uiten zou zijn: ik walg hiervan.
 7. Geen gevoel: De spreker uit wat hij zou willen doen, niet welk gevoel hij heeft. Wel gevoelens uiten zou zijn: ik ben verschrikkelijk boos.
 8. Geen gevoel: De spreker drukt uit wat de ander denkt of vindt. Wel gevoelens uiten zou zijn: ik voel me gefrustreerd, ik voel me ontmoedigd
 9. Geen gevoel: Goed is een vaag woord om een gevoel weer te geven. Wel gevoelens uiten zou zijn: tevreden, opgelucht, vrolijk,…
 10. Geen gevoel: Waardeloos drukt uit hoe de spreker over zichzelf denkt en niet hoe hij zich voelt. Wel gevoelens uiten zou zijn: ik voel me verdrietig, ik ben ongelukkig met mijn eigen talenten.

Over Geweldloze Communicatie

Bovenstaande communicatie oefening is gebaseerd op mijn interpretatie van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Meer over Geweldloze Communicatie op Center for Nonviolent Communication:

(c) 2005 by Center for Nonviolent Communication
Website: www.cnvc.org
Email: cnvc@cnvc.org
Phone: +1.505-244-4041