Behoeften

Behoeften vormen ons kompas voor een gelukkiger en meer betekenisvol leven. Als ze onvervuld zijn ervaren we gevoelens... en wanneer ze worden vervuld ook, maar dan positieve gevoelens. Volgens de Geweldloze Communicatie komen conflicten tussen mensen voort uit miscommunicatie over hun behoeften. Richt je communicatie op het uiten van je behoeften, gevoelens en waarneming i.p.v. op angst, schuld, schaamte, enz. Als je op deze manier communiceert leidt dit tot verbinding en voorkom je dat je communicatie je weg drijft van de ander. De keuze is Gelijk Hebben Of Gelukkig Zijn?

"Als we onze behoeften uiten, hebben we een grotere kans dat ze vervuld worden."
Behoefte aan vrijheid.

Quote: Marshall Rosenberg
Foto: Taro Taylor

Behoeften Uiten

Geweldloze Communicatie is er op gericht je behoeften te uiten en de behoeften van anderen in te vullen. Wanneer je de in als je je slecht voelt de fout bij de ander zoekt is er sprake van een onvervulde behoefte in jezelf. Ergernissen en oordelen over anderen zijn signalen om bij jezelf  deze onvervulde behoefte op sporen.Om je behoeften beter te leren herkennen kan onderstaande lijst je op weg helpen. Kijk ook eens in de lijst van emoties en gevoelens.


Lijst van behoeften


Basis behoeftenAfgeleide behoeften
AutonomieKeuzevrijheid, onafhankelijkheid, ruimte, spontaniteit, vrijheid
BetekenisAwareness, begrip, bekwaamheid, doeltreffendheid, erkenning, helderheid, hoop, leren, ontdekken, ontwikkeling, prikkels, het leven vieren, rouwen, uitdaging, van belang zijn, werkzaamheid, wilskracht, zelfexpressie, zin
Eerlijkheidaanwezigheid, authenticiteit, integriteit, zelfexpressie
Lichamelijk welzijnaanraking, beschutting, beweging, eten en drinken, zuurstof, rust/slaap, seksualiteit, veiligheid
Verbindingacceptatie, begrijpen en begrepen worden, communicatie, compassie, delen, empathie, erbij betrekken, erbij horen, intimiteit, kennen en gekend zijn, liefde, nabijheid, ondersteuning, respect/zelfrespect, samenwerking, vertrouwen, waardering, warmte, wederkerigheid, zien en gezien worden
Vredegemak, harmonie, heelheid, inspiratie, orde, schoonheid
Spelencreativiteit, humor, plezier

Het leven vieren

Over Geweldloze Communicatie

Bovenstaande lijst met behoeften is gebaseerd de lijst met behoeften van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Meer over Geweldloze Communicatie op Center for Nonviolent Communication:

(c) 2005 by Center for Nonviolent Communication
Website: www.cnvc.org
Email: cnvc@cnvc.org
Phone: +1.505-244-4041