Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering stimuleert om problemen te onderkennen en aan te pakken. Deze succesvolle gesprekstechniek ontwikkeld door William R. Miller en Stephen Rollnick creëert openheid tot verandering. Het confronteert de ander met tegenstrijdige meningen, doelen, wensen en verwachtingen die in ons leven. Anders gezegd, motiverende Gespreksvoering is een methode om mensen voor te bereiden op verandering.

"Veel mensen weten wat ze moeten doen in het leven, maar weinig mensen doen ook wat ze weten. Weten is niet genoeg! Je moet actie ondernemen."
Motiverende gespreksvoering, talk to the hand.

Quote: Anthony Robbins
Foto: Cyril Gravelier

Benoemen van overtuigingen

Bij vrijwel alle problemen spelen tegenstrijdige argumenten: je wilt bijvoorbeeld wel afvallen, maar van dat lekkere toetje wil je eigenlijk ook wel blijven genieten.

Motiverende gespreksvoering steekt in op benoemen van ondersteunende overtuigingen. Het doel is opbouwen van intrinsieke motivatie, zodat veranderingen van binnenuit groeit.

Mensen onthouden namelijk datgene wat ze tegen zichzelf zeggen beter dan wat ze van anderen horen. De verantwoordelijkheid voor de verandering blijft altijd bij degene met het probleem. De ander blijft altijd vrij om de adviezen al of niet op te volgen.

Motiverende gespreksvoering is ontwikkeld binnen de verslavingszorg. Er wordt daarom veel gesproken over client-begeleider relaties. Dit neemt niet weg dat het een mooi communicatiemodel is dat ook binnen andere relaties goed ingezet kan worden, bijvoorbeeld 1 op 1 bij oplossingsgericht coachen en op de werkvloer door oplossingsgericht werken, coachen en managen.

Uitgangspunten van Motiverende gespreksvoering model

  • Onvoorwaardelijke acceptatie: onderscheid maken tussen ‘persoon’ en 'gedrag'
  • Contact krijgen en houden: vanuit contact ruimte scheppen voor reflectie
  • Verantwoordelijkheid bij degene met het probleem
  • Meegaan met de weerstand: weerstand gebruiken om zijn eigenwaarde en zelfredzaamheid te vergroten
  • Samenwerken: samen zoeken naar een manier om met de eigen situatie om te gaan