Waarnemen en interpreteren

Bij de Geweldloze Communicatie oefening 'Waarnemen en interpreteren' leer je bewust te zijn of je al dan niet een oordeel of interpretatie uitspreekt. Je kunt je hierdoor bewuster worden van eigen automatische gekleurde reacties. Zowel binnen de Geweldloze Communicatie als binnen Mindfulness is waarnemen zonder oordeel een belangrijke pijler.

"Als we waarnemen combineren met oordelen, maken we de kans kleiner dat anderen zullen horen wat we werkelijk willen zeggen."
Waarnemen zonder oordeel

Quote: Marshall Rosenberg
Foto: Rosebud 23

Waarnemen en Interpreteren in Communicatie

In het communicatiemodel van Geweldloze Communicatie neem je tijdens de stap waarnemen 'kaal' waar wat je hoort of ziet. Je waarneming is zonder interpreteren van wat gebeurde. Dit betekent dat je opmerkingen als "je keek boos", "ik zag dat je geïrriteerd was" en andere vormen van interpretatie achterwege laat.

Oefening Waarnemen en Interpreteren

  • Denk aan iemand die zich op een manier gedraagt, die afbreuk doet aan je leven.
  • Schrijf een situatie op en benoem het specifieke gedrag. Het kan gaan om wat iemand doet, zegt, of niet zegt.
  • Voel ook wat dat doet in je lichaam (spanning? waar?)
  • Kijk vervolgens (of vraag een ander) of je een interpretatie van het gedrag hebt opgeschreven.

Wat neem jij waar?

Waarnemen zonder interpreteren filmpjes

Video: Dominic Allen

Over Geweldloze Communicatie

Bovenstaande communicatie oefening is gebaseerd op mijn interpretatie van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Meer over Geweldloze Communicatie op Center for Nonviolent Communication:

(c) 2005 by Center for Nonviolent Communication
Website: www.cnvc.org
Email: cnvc@cnvc.org
Phone: +1.505-244-4041