De Aantrekkingskracht van Mindfulness

Mindfulness sociologisch benaderdWetenschapper Jon Kabat-Zinn heeft het Mindfulness-Based Stress Reduction programma (MBSR) ontwikkeld. Studies tonen aan dat mindfulness succesvol is bij diverse psychische aandoeningen en stress vermindert. Nu omarmen ook veel andere wetenschappers mindfulness, evenals de New Age beweging. Wat is nou precies de aantrekkingskracht van mindfulness?
Mindfulness sociologisch benaderd

Professor sociologie van cultuur Dick Houtman heeft een interessante sociologische presentatie gegeven over de aantrekkelijkheid van mindfulness. In deze presentatie beschrijft hij kort wat mindfulness is. Vervolgens legt hij de link naar New Age eb spiritualiteit. Daarbij laat hij vanuit zijn sociologische achtergrond zien dat het populair is, omdat mensen op zoek zijn naar 'zichzelf', naar gelukkig zijn en fijne ervaringen.

De presentatie van Dick Houtman over Mindfulness.