Geweldloze Communicatie Model

Zoek je een manier om je zonder oordeel uit te drukken? Weet je niet goed raad met je gevoelens? Bekijk het Geweldloze  Communicatie model. De kans groot dat je er van kan leren. Geweldloze Communicatie heeft een stapsgewijs communicatiemodel, waarbij het gaat om de verbinding maken met jezelf en van daaruit met de ander. Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg is ontwapenend, doeltreffend en verbindend.

Het Geweldloze Communicatie model

Geweldloze Communicatie (GC) houdt in het communiceren van je waarneming, gevoel, behoefte en vervolgens komen met een verzoek. In meer detail zien deze vier stappen in het Geweldloze communicatiemodel ziet er als volgt uit.

Vraag je niet af wat de wereld nodig heeft. Vraag je af wat jou vol leven doet zijn en ga dat doen. Want de wereld heeft mensen nodig die vol leven zijn. ~ Harold Thurman Whitman
  1. Waarneming. In de waarneming neem je kaal waar wat je hoort of ziet. Je voegt geen interpretaties toe. Geweldloos is ”Je zit onderuitgezakt op de bank en reageert niet op mijn verhaal.” in plaats van ”Je begrijpt me niet en je luistert niet naar me”. Meer in de oefening Interpretatie of Observatie.
  2. Gevoel. Na je waarneming ga je naar je gevoel (emotie) in plaats van een verhaal ervan te maken of gedachten te vormen over wat anderen doen. Geweldloos is ”Ik voel me alleen” in plaats van ”Ik voel dat jij geen verantwoordelijkheid op je neemt”. Dit laatste is interpretatie van iemands gedrag.
  3. Behoefte. gevoelens worden veroorzaakt door behoeften. Positieve of negatieve gevoelens hangen samen met of je behoefte van dat moment wordt ingevuld. Belangrijk is dat je eigen behoefte de oorzaak is van je gevoel en niet het gedrag van de ander. Geweldloos is ”Ik voel me ge├»rriteerd omdat ik behoefte heb aan jouw ondersteuning” in plaats van “Ik voel me ge├»rriteerd omdat jij de afwas niet hebt gedaan.”
  4. Verzoek. Een verzoek is een bewust en nauwkeurig positief geformuleerde boodschap aan de ander. Je geeft aan wat je wilt in plaats van wat je niet wilt. Als je een verzoek doet, sta je per definitie open voor een 'Nee'. Dit is een aanknopingspunt voor verdere dialoog. Geweldloos is “Zou je willen proberen op tijd te zijn voor het eten?” in plaats van ”Zorg je ervoor dat ik niet weer in mijn eentje moet eten?”.

Meer communicatiemodellen

Over Geweldloze Communicatie

Bovenstaande communicatiemodel is gebaseerd op mijn interpretatie van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Meer over Geweldloze Communicatie op Center for Nonviolent Communication:

(c) 2005 by Center for Nonviolent Communication
Website: www.cnvc.org
Email: cnvc@cnvc.org
Phone: +1.505-244-4041